Past Office Bearers

Home/ About Us/ Past Office Bearers

Past Office Bearers

Late Dr. Awadhesh Saran (1975)

Patna

Late Dr.S.Gopalakrishnan (1976)

Madras

Late Dr. P.T. Acharya (1977)

Baroda

Late Dr. D.P. Burma (1978)

Varanasi

Dr. K.G. Tanksale (1979)

Bombay

Late Dr. C. Sita Devi (1980)

Visakhapatnam

Dr. T. N.Pattabiraman (1981)

Manipal

Dr. G.P. Talwar (1982)

Delhi

Dr. K.L. Mukherjee (1983)

Calcutta

Dr. N.C. Panda (1984)

Cuttack

Late Dr. G.D. Kalyankar (1985)

Bangalore

Late Dr. A.S Sane(1986)

Ahmedabad

Dr. K.P. Sinha (1987)

Patna

Dr. P.P. Singh (1988)

Udaipur

Dr. R.L. Mattoo (1989)

Jammu

Dr. A.V. Potnis (1990)

Bombay

Dr. P.S. Shukla (1991)

Shimla

Dr. P.S. Murthy (1992)

Delhi

Dr. T. Malati (1993)

Hyderabad

Dr. B.C. Harinath (1994)

Sevagram

Dr. T. Venkatesh (1995)

Bangalore

Dr. P.R. Prasad (1996)

Perundurai

Dr. P.K. Joseph (1997)

Kottayam

Dr. K.L. Mukherjee (1998)

Calcutta

Dr.Col. Y.V.Sharma (1999)

Pune

Dr. A.S.Kanagasabapathy (2000)

Vellore

Dr. A.K.Bhutey (2001)

Nagpur

Dr. P. Usha Sarma (2002)

Delhi

Dr. Praveen Sharma (2003)

Jaipur

Late Dr. Taranath Shetty (2004)

Bangalore

Dr M. V. Kodliwadmath (2005)

Belgaum

Dr. B. N. Tiwary (2006)

Patna

Col. Dr. Praduman Singh (2007)

Pune

Dr. Arun Raizada (2008)

New Delhi

Dr. Krishnajyoti Goswami (2009)

Kolkata

Dr. D. M. Vasudevan (2010)

Kochi

Dr. Sucheta P. Dandekar (2011)

Mumbai

Dr. Neelima Singh (2012)

Gwalior

Dr. Abhay Pratap (2013)

Bokaro

Dr. Jayashree Bhattacharjee (2014)

Delhi

Dr. Praveen Sharma (2015)

Jodhpur

Dr. Rajendra Prasad (2016)

Chandigarh

Dr. Poornima Manjrekar (2017)

Mangalore

Dr. Abbas A. Mahdi (2018)

Lucknow

Dr. L.M. Shrivastava (2019)

Goa

Dr. L. M. Srivastava (2020 & 2021)

Delhi

Dr. Subir Kumar Das. 2022

Kalyani

Dr. S. Gopalakrishnan(1975)

Madras

Dr. B. K. Sur (1975)

Kanpur

Dr. P. T. Acharya (1976)

Baroda

Dr. D. P. Burma (1977)

Varanasi

Dr. N. B. Vasavada (1977)

Surat

Dr. Dr. K. G. Tanksale (1978)

Bombay

Dr. B. V. Hatwalne (1978)

Dr. Dr. C. Sita Devi(1979)

Vizag

Dr. A. V. Potnis (1979)

Bombay

Dr. Dr. G. Sulochana (1980)

Thanjavur

Dr. P. P. Singh (1980)

Udaipur

Dr. G. P. Talwar(1981)

Delhi

Dr. S. S. Dubey(1981)

Varanasi

Dr. K. L. Mukherjee (1982)

Calcutta

Dr. A. K. Tandon(1982)

Pune

Dr. N. C. Panda(1983)

Cuttack

Dr. G. Sulochana(1983)

Thanjavur

Dr. A. K. Sarkar (1984)

Chandigarh

Dr. R. P. Singh (1984)

Gaya

Dr. A. S. Sane (1985)

Ahmedabad

Dr. K. A. Manjal (1985)

Bombay

Dr. Dr. K. P. Sinha (1986)

Patna

Dr. P. P. Singh (1987)

Udaipur

Dr. C. R. Maity (1987)

Burdwan

Dr. D. K. Srivastava (1988)

Kanpur

Dr. R. L. Mattoo (1988)

Jammu

Dr. A. K. Sarkar (1989)

Chandigarh

Dr. A. V. Potnis (1989)

Bombay

Dr. P. S. Shukla (1990)

Shimla

Dr. A. V. Potnis(1990)

Bombay

Dr. P. S. Murthy (1991)

Delhi

Dr. S. Mazumdar(1991)

Chandigarh

Dr. T. Malati (1992)

Hyderabad

Dr. F. R. Billimoria (1992)

Bombay

Dr. B. C. Harinath (1993)

Sevagram

Dr. K. K. Srivastava (1993)

Delhi

Dr. Harbans Lal(1995)

Rohtak

Dr. P. K. Joseph (1996)

Kottayam

Dr. D. S. Sheriff(1996)

Salem

Dr. K. L. Mukherjee (1997)

Calcutta

Dr. N. R. Akarte (1997)

Nagpur

Dr. Col. Y. V. Sarma (1998)

Pune

Dr. K. T. Shetty (1998)

Bangalore

Dr. A. S. Kanagasabapathy (1999)

Vellore

Dr. Arun Raizada (1999)

Delhi

Dr. A. K. Bhutey (2000)

Mumbai

Dr. V. S. Thakur (2000)

Delhi

Dr. P. Usha Sarma(2001)

Delhi

Dr. V. S. Thakur(2001)

Delhi

Dr. Praveen Sharma (2002)

Jaipur

Dr. V. S. Thakur (2002)

Delhi

Dr. Taranath Shetty (2003)

Bangalore

Dr. Vijay Singh Thakur(2003)

Delhi

Dr. M. V. Kodliwadmath(2004)

Belgaum

Dr. Shashank Tyagi(2004)

Meerut

Dr. B. N. Tiwary(2005)

Patna

Dr.(Mrs.) V. A. Haldanka(2005)

Mumbai

Lt. Col. Parduman Singh (2006)

Pune

Dr. Krishnajyoti Goswami (2006)

Kolkata

Dr. Arun Raizada (2007)

Delhi

Dr. U. Satyanarayanan (2007)

Vijayawada

Dr. Krishnajyoti Goswami (2008)

Kolkata

Dr. T. N. Raghunath (2008)

Bangalore

Dr. D. M. Vasudevan (2009)

Kochi

Dr . Uday Kumar (2009)

Patna

Dr. Sucheta Dandekar (2010)

Mumbai

Dr. C. V. Anand (2010)

Coimbatore

Dr. Neelima Singh (2011)

Gwalior

Dr. Sandhya Mishra (2011)

Jaipur

Dr. Abhay Pratap (2012)

Bokaro

Dr. Jayashree Bhattacharya(2012)

New Delhi

Dr. Jayashree Bhattacharjee (2013)

New Delhi

Dr. Ulhas Tendulkar(2013)

Mumbai

Dr. Monika Gupta(2014)

Jodhpur

Dr. Rajendra Prasad (2015)

Chandigarh

Dr. S. V. Rana (2015)

Bangalore

Dr. Poornima Manjrekar (2016)

Bangalore

Dr. Dharamveer Yadav(2016)

Jaipur

Dr. Abbas A. Mahdi (2017)

Lucknow

Dr. Harbans Lal(2017)

Dr Jairam Rawtani (2018)

Jodhpur

Dr. Subir Kumar Das (2019)

Kalyani

Dr Seema Bhargav (2019)

New Delhi

Dr Seema Bhargav (2022)

New Delhi

Dr Kannan Vaidyanathan (2022)

Thiruvalla

Dr. K.P. Sinha(1975-1985)

Patna

Dr. Mrs. Indu Sinha(1985-89)

Patna

Dr. K.P. Sinha (1990-94)

Patna

Dr. U. M. Donde(1995-2001)

Mumbai

Dr. Taranath Shetty (2002-2003)

Bangalore

Dr. M.V.R. Reddy (2004-2009)

Wardha

Dr. H.N. Mitra(1975)

Patna

Dr. J.N. Shivpuri(1976-82)

Patna

Dr. Basant K. Sinha (1983-95)

Patna

Dr. Anjana Singh (1996-2003)

Patna

Dr. K. R. Prasad (2003 - 2005)

Patna

Dr. B. N. Tiwary (2005-2006)

Patna

Dr. Rajiv Ranjan Sinha(2007-2009)

Patna

Dr. Mrs. Maharani Chakraborty(1975)

Varanasi

Dr. Prem Kishore(1975)

Patna

Dr. P.T. Acharya(1976)

Baroda

Dr. A.S. Kanagasabapathy (1976)

Vellore

Dr. Prem Kishore (1978 )

Patna

Dr. G.R.K. Rao(1978)

Varanasi

Dr. A.R.S. Sinha (1979)

Patna

Dr. S.G. Gokani(1979)

Dr. Mrs. P. Sundari Devi (1980 )

Vizag

Dr. A.R.S. Sinha(1980)

Patna

Dr. A.R.S. Sinha (1981)

Patna

Mr. K. Sudhakar Prabhu(1981)

Delhi

Dr. Miss. Shail Sharma(1982)

Delhi

Dr. Mrs. Indu Sinh (1982)

Patna

Dr. K.K. Ghose(1983)

Calcutta

Dr. Mrs. Indu Sinha (1983)

Patna

Dr. B. Kar(1984)

Orissa

Dr. Mrs. Indu Sinha(1984)

Patna

Dr. T. Venkatesh (1985)

Bangalore

Dr. Mrs. Indu Sinha (1985)

Patna

Dr. J. N. Parhi (1986)

Burla

Dr. B.N. Tiwary (1986)

Patna

Dr. R.L. Mattoo (1987)

Jammu

Dr. A.R.S. Sinha (1987)

Patna

Dr. J.P. Gupta (1988)

Udaipur

Dr. A.R.S. Sinha (1988)

Patna

Dr. Mrs. P. Mattoo (1989)

Jammu

Dr. A.R.S. Sinha(1989)

Patna

Dr. S.G. Gokani (1990)

Bombay

Dr. A.R.S. Sinha(1990)

Patna

Dr. Kartar Singh (1991)

Amritsar

Dr. A.R.S. Sinha(1991)

Patna

Dr. U.M. Donde(1992)

Bombay

Dr. D.K. Srivastava (1992)

Delhi

Dr. U.M. Donde (1993)

Bombay

Dr. L. Vasantha (1993)

A.P.

Dr. U.M. Donde(1994)

Mumbai

Dr. Col. Y.V. Sharma(1994)

Pune

Dr. Rajiv R. Sinha (1995)

Patna

Dr. Mrs. Sheila Uthappa(1995)

Bangalore

Dr. V.V. Parthasarthy (1996)

Coimbatore

Dr. Thomas Verghese(1996)

Kottayam

Dr. R.R. Sinha (1997)

Patna

Dr. Thomas Verghese (1997)

Kottayam

Dr. R.R. Sinha (1998)

Patna

Dr. R.R. Sinha (1999)

Patna

Dr. B.L.Somani (1999)

Pune

Dr. R.R. Sinha(2000)

Patna

Dr. S. Swaminathan (2000)

Vellore

Dr. R.R. Sinha(2001)

Patna

Dr. Suresh Chari (2001)

Nagpur

Dr. R.R.Sinha(2002)

Patna

Mr. Pankaj Bansal (2002)

Delhi

Dr. R.R. Sinha(2003)

Patna

Dr. Piyush Ajmera (2003)

Jaipur

Dr. K.R. Prasad(2004)

Patna

Dr. T. N. Raghunath(2004)

Bangalore

Dr. K. R. Prasad(2005)

Patna

Dr S. B. Patil(2005)

Belgaum

Dr. K.R. Prasad(2006)

Patna

Dr. Kalyan Goswami (2006)

Sewagram

Dr. K. R. Prasad (2007)

Patna

Dr. Kalyan Goswami (2007)

Sewagram

Dr. K. R Prasad (2008)

Patna

Dr. K. R. Prasad (2009)

Patna

Dr Shyamli Pal (2009)

Kolkata

Dr. Harsh Vardhan Singh (2010)

Delhi

Dr. T. Vijayakumar (2010)

Kerala

Dr. Harsh Vardhan Singh (2011)

Delhi

Dr. Vinay Phatke (2011)

Mumbai

Dr. Monika Gupta (2012)

Jaipur

Dr Sanjeev Kumar Singh(2012)

Gwalior

Dr. S. V. Rana (2013)

Chandigarh

Dr Abhijit Pratap(2013)

Bokaro

Dr H. V. Singh (2014)

Delhi

Dr. R. B. Sinha(2014)

Patna

Dr. Ram Binay Sinha(2015)

Patna

Dr. Jairam Rawtani (2015)

Jodhpur

Dr. Ram Binay Sinha (2016)

Patna

Dr. Thungapathra M.(2016)

Chandigarh

Dr. Ram Binay Sinha(2018)

Patna

Dr. Dilutpal Sharma (2018)

Lucknow

Dr Prasenjit Mitra (2019)

Jodhpur

Dr Prasenjit Mitra (2022)

Chandigarh

Dr Tanmay Saha (2022)

Kalyani